MENU

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach

  ul. 11-go Listopada 89
38-300 Gorlice

   18 352 24 36

MSZE ŚWIĘTE

Nd: 7:00 | 9:00 | 11:00 | 18:00

Pn-Sb: 6:30 | 18:00 

KANCELARIA

Wtorek, środa, czwartek, piątek po wieczorowej Mszy św.

W sprawach pilnych o każdej porze.

BIBLIOTEKA

Czynna w niedziele i święta po Mszach św. o godz. 9:00 i 11:00. 

DIECEZJALNE RADIO VIA

 

DIECEZJALNE RADIO VIA

 

ZNAJDŹ MSZĘ ŚW.

 

ZNAJDŹ MSZĘ ŚW.

 

ROK LITURGICZNY

 

ROK LITURGICZNY

 

Słowo bpa rzeszowskiego Jana Wątroby na Adwent 2021

Do podjęcia na nowo wspólnej wędrówki wiary, wzywa bp Jan Wątroba w liście skierowanym do diecezjan z okazji rozpoczęcia Adwentu i wejścia w nowy rok liturgiczny. Odczytywane we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji rzeszowskiej słowo Biskupa Rzeszowskiego jest od trzech lat inspirowane tematyką Eucharystii. W 2019 r. rozważanie dotyczyło znaczenia „tej wielkiej tajemnicy wiary”, zaś rok temu tematem był sens zgromadzenia liturgicznego. Tegoroczny list dotyczy misji, do której wezwani są uczestnicy Eucharystii.

Pierwsza, z czterech części listu pasterskiego bp. Jana Wątroby została zatytułowana „Chrystus nadzieją człowieka”. Biskup Rzeszowski odwołując się najpierw do fragmentu Ewangelii z pierwszej niedzieli Adwentu, podkreśla, że „Jezus rysuje obraz pełen napięcia”. „W tym tajemniczym opisie odkryć możemy coś z napięcia, którego doświadczamy w obecnym czasie. Pomimo rozwoju nauki i techniki, świat w którym żyjemy ciągle staje przed nami jako nieodkryty, momentami niebezpieczny, a często budzący w sercach bezradność i trwogę. Przekonały nas o tym kolejne fale pandemii, trwające konflikty i napięcia międzynarodowe, a także wysoka inflacja i odczuwalny wzrost cen. To wszystko sprawia, że zmagamy się dziś z trudnościami, których ducha w jakiś sposób oddaje ewangeliczny obraz” – pisze bp Wątroba. Zaznacza również, że ostatnie słowo „należy do Boga, którego chwała tym mocniej rozbłyśnie, im większe mroki niepewności spowijają naszą codzienność i nasze serca. Orędzie Ewangelii otwiera przed nami nową perspektywę życia: to perspektywa nadziei, dzięki której możemy z ufnością i odwagą oczekiwać przyjścia naszego Pana”.

W drugiej części „Liturgia źródłem nadziei”, bp Jan Wątroba przypomina, że „Nadzieja, która promieniuje z dzisiejszej Ewangelii zaprasza nas, aby w jej świetle pochylić się nad znaczeniem Eucharystii oraz misji, do której ona nas wzywa. Liturgia jest bowiem pełna nadziei”. „Gdy niepewność naszych czasów zamyka nas w obawach i nostalgii za tym, co minione, lub skupia na doraźnych potrzebach chwili, w Eucharystii Pan na nowo otwiera przed nami horyzont przyszłości! On pragnie obudzić w nas nadzieję, którą uśpiliśmy doświadczając kolejnych rozczarowań. Tymczasem z Jezusem nadzieja zawieść nie może! (por. Rz 5,5). Z Nim możemy otworzyć się na pomyślą przyszłość (por. Jr 33,14) wołając podczas liturgii: „Oczekujemy Twego przyjścia w chwale!”. Taka nadzieja to autentyczny znak wiary” – wyjaśnia Biskup Rzeszowski.

Trzecia część „Misyjna natura Eucharystii” jest przypomnieniem wspólnocie Kościoła lokalnego, że „Owocne uczestnictwo w Liturgii nie może pozostać prywatną sprawą człowieka. „Chrześcijańska misja rozpoczyna się, gdy na zakończenie Mszy świętej słyszymy słowa: Idźcie w pokoju Chrystusa!. Do tego wezwania nawiązuje hasło rozpoczynającego się roku duszpasterskiego. Iść w pokoju Chrystusa do świata nękanego niepokojem może tylko ten, kto w czasie celebracji podniósł głowę, nabrał ducha i nasycił się nadzieją Pana (por. Łk 21,28). Ten, kto zasmakował w Jego miłości, będzie chciał wyrazić ją w życiu. Dlatego nasza misja polega na tym, aby w codzienności wyrazić to, czego zakosztowaliśmy w celebracji” – pisze bp Wątroba.

Biskup Rzeszowski zachęca w liście pasterskim: „Drodzy Bracia i Siostry, modlę się, abyśmy wszyscy odkryli piękno tego chrześcijańskiego posłannictwa! Dziś tak wielu ludzi potrzebuje prawdziwych świadków nadziei. Myślę o osobach będących gdzieś na peryferiach wielkiego świata, które stały się ofiarą wirusa obojętności i kultury wykluczenia. Skutki pandemii i kryzysów, które ona spowodowała, dla wielu naszych braci i sióstr są dotkliwie odczuwalne zarówno na płaszczyźnie relacji rodzinnych i społecznych, jak i w sferze materialnej. Doświadczenie trwogi, obaw i bezradności często potęgowane jest dziś samotnością, na którą skazanych jest coraz więcej żyjących pośród nas osób”.

W ostatniej części „Misyjne postaw chrześcijan”, bp Wątroba przypomina, że misja rodząca się z Eucharystii jest zadaniem da wszystkich. W związku z tym zwraca uwagę na trzy postawy, które „rodząc się z uczestnictwa we Mszy świętej mogą czynić nasze życie i nasze relacje prawdziwie eucharystycznymi”.

Pierwszą postawą jest gotowość spotkania. „Aby się spotkać, musimy się zatrzymać, posłuchać, zostawić przez chwilę na boku swoje sprawy i otworzyć się na świat drugiego człowieka. Tak postępuje z nami Bóg na Eucharystii i do takiej postawy nas zaprasza” – pisze bp Jan.

Druga postawa to gościnność. „Otwarty dom i otwarte serca są pięknym świadectwem owocnego przeżywania Eucharystii, a zastawiony przed odwiedzającymi nas stół uobecnia w codzienności coś z tajemnicy chrześcijańskiego ołtarza” – wyjaśnia Biskup.

Trzecią postawą jest pogoda ducha. „Uśmiech i poczucie humoru są jak małe promyki życzliwości, którymi możemy obdarować nieznane nam nawet osoby, wlewając nadzieje w ich zmartwione, zatroskane czy zagubione serca. Posłani w pokoju Chrystusa nie obawiajmy się obdarowywać innych darem uśmiechu. Niech nasze pogodne twarze odbijają oblicze Ojca (por. Ps 67,2), które On zwraca ku nam podczas Mszy świętej” – zachęca bp Wątroba.

Bp Jan Wątroba list pasterski na adwent zakończył słowami: „Niech rozpoczynający się rok duszpasterski pozwoli nam zasmakować radości dzielenia się Ewangelią, a Maryja, Matka Nadziei, niech otacza nas swoją opieką”.

Przez kolejne dni Adwentu, w ramach cyklu “Ostatnie słowo należy do Boga”, na diecezjalnym profilu Fb będą publikowane fragmenty listu pasterskiego Biskupa Rzeszowskiego. (jn)

źródło: Diecezja Rzeszowska

UDOSTĘPNIJ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

PRZECZYTAJ TAKŻE

DIECEZJALNE RADIO VIA

 

ZNAJDŹ MSZĘ ŚW.

 

DIECEZJALNE RADIO VIA

 

ZNAJDŹ MSZĘ ŚW.

 

NOWENNA

 

DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

cropped-obraz-mbnp-1.jpg

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską…

VIDEO

 

VIDEO

 

AUDIO

 

AUDIO

 

TWITTER

 

TWITTER

 

WIADOMOŚCI

WIADOMOŚCI

RADIO WATYKAŃSKIE

KATOLICKA AGENCJA INFORMACYJNA

DIECEZJA RZESZOWSKA

RADIO WATYKAŃSKIE

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

YOUTUBE

KSM GORLICE GLINIK

FACEBOOK

@diecezjarzeszowska