MENU

MENU

GOTÓW!

Przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie, gotów?

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży na terenie naszej parafii działa już od kilkunastu lat. Obecnie naszym asystentem parafialnym jest ks. Robert.

Nasza formacja zrzesza młodych ludzi chcących pogłębiać swoją wiarę, aktywnie uczestniczyć we wspólnocie Kościoła, a także szerzyć i upowszechniać katolickie wartości we wszystkich dziedzinach życia.

Spotkania naszego oddziału odbywają się w każdy piątek po Mszy Świętej wieczornej w salce pod plebanią. Mają one charakter formacyjno-modlitewny, ale także rozrywkowy. Często organizujemy wyjścia (np. na majówkę, na cmentarz), ogniska czy wycieczki. Członkiem KSM-u może zostać każdy od VII klasy szkoły podstawowej.

Działamy aktywnie w naszej parafii:

– rozprowadzamy znicze przed uroczystością Wszystkich Świętych,

– przygotowujemy liturgie i czuwania na różnego rodzaju uroczystości,

– w okresie Wielkiego Postu przygotowujemy Drogi Krzyżowe dla młodzieży i starszych,

– co roku tworzymy wieniec dożynkowy na święto Wniebowzięcia N.M.P.,

– bierzemy udział w rekolekcjach formacyjnych organizowanych przez KSM Diecezji Rzeszowskiej.

Zapraszamy każdego chętnego

NASZE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

NASZE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

INSTAGRAM

@ksm_gorliceglinik

PINTEREST

@nieustajacejpomocy