Trwają wakacje. Pamiętajmy, że od Boga nie ma jednak urlopu. Planując wyjazdy i wycieczki zadbajmy o godne uczczenie niedzieli.

Papieski Twitter

ś.p. Stanisław Załęski

Msze św. w intencji śp. Stanisława Załęskiego odprawiane w kościele parafialnym M.B.N. Pomocy w Gliniku

1.

13.10.16 r. – 6.30

7-my dzień po śmierci – od syna Marka z żoną;

2.

05.11.16 r. – 6.30

30-ty dzień po śmierci – od córki Alicji z

Ryszardem i Kingą;

3.

16.01.17 r. – 17.30

Od wnuków: Konrada i Przemysława;

4.

17.01.17 r. – 17.30

Od sąsiadów z bloku przy ul. Wyszyńskiego 31;

5.

28.01.17 r. – 17.30

Od swatowej Julii z Moszczenicy;

6.

01.02.17 r. – 17.30

Od córki Anny z Rodziną;

7.

07.02.17 r. – 17.30

Od sąsiadów z bloku przy ul. Wyszyńskiego 31;

8.

13.02.17 r. – 17.30

Od kuzynki Emilii Janik z Rodziną

9.

14.02.17 r. – 17.30

Od kuzyna Bolesława Załęskiego z Rodziną;

10.

23.02.17 r. – 17.30

Od chrześniaka z Rodziną;

11.

27.02.17 r. – 17.30

Od sąsiadów Gucwów z Moszczenicy;

12.

04.03.17 r. – 17.30

Od rodziny Orzechów z Moszczenicy;

13.

13.03.17 r. – 17.30

Od Stanisławy Kiwacz;

14.

17.03.17 r. – 17.30

Od Edwarda Giera, kolegi syna Marka z

Moszczenicy;

15.

22.03.17 r. – 17.30

Od rodziny Potoków z Moszczenicy


Pobieranie...

Pobieranie...

Pobieranie...

Polecamy