MENU

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach

  ul. 11-go Listopada 89
38-300 Gorlice

   18 352 24 36

MSZE ŚWIĘTE

Nd: 7:00 | 9:00 | 11:00 | 17:30

Pn-Sb: 6:30 | 17:30 

KANCELARIA

Wtorek, środa, czwartek, piątek po wieczorowej Mszy św.

W sprawach pilnych o każdej porze.

BIBLIOTEKA

Czynna w niedziele i święta po Mszach św. o godz. 9:00 i 11:00. 

DIECEZJALNE RADIO VIA

 

DIECEZJALNE RADIO VIA

 

ZNAJDŹ MSZĘ ŚW.

 

ZNAJDŹ MSZĘ ŚW.

 

ROK LITURGICZNY

 

ROK LITURGICZNY

 

Bierzmowanie

Wkładali (Apostołowie) na nich ręce,
a oni otrzymywali Ducha Świętego…

Dz 8,14 – 17

Termin bierzmowania:

Termin bierzmowania ustala w każdym roku biskup diecezjalny. W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się ono 02 czerwca 2022 roku o godzinie 18.00 i udzieli go ks. bp Edward Białogłowski w parafii św. Andrzeja Boboli w Gorlicach. Do bierzmowania przystępują uczniowie klas od ósmych wzwyż.

Przygotowanie do bierzmowania:

 • Bezpośrednie przygotowanie kandydatów rozpoczyna się w klasie 7 Szkoły Podstawowej – właściwa informacja podawana jest w bieżących ogłoszeniach. Wtedy następują zapisy.
 • Indeksy kandydaci do bierzmowania otrzymują od katechety na zakończenie klasy 6 Szkoły Podstawowej. Katecheta wpisuje też ocenę końcoworoczną z religii.
 • Po otrzymaniu indeksu kandydaci kształtują swoje sumienie, między innymi przez comiesięczną spowiedź, odnotowywaną w tabelach indeksu oraz przez praktykę pięciu pierwszych sobót miesiąca.
 • W indeksach kandydaci do bierzmowania zobowiązani są zapisywać także oceny z religii uzyskiwane w poszczególnych latach nauki w Szkole Podstawowej i Szkole Średniej.
 • Indeks należy szanować, jako istotny dokument przedkładany w kancelarii parafialnej przez kandydatów do małżeństwa.
 • Katechezy – spotkania dla uczniów klas 7 i 8 odbywają się według harmonogramu podawanego w ogłoszeniach parafialnych. Rozpoczynają się zawsze Mszą świętą o godzinie 18.00. Obecność na nich jest obowiązkowa.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • systematyczny udział w niedzielnej i świątecznej Eucharystii;
 • systematyczny udział w katechezie szkolnej;
 • comiesięczna spowiedź;
 • udział w okresowych nabożeństwach tj. Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa, Gorzkie żale;
 • udział w spotkaniach formacyjnych w parafii;
 • udział w rekolekcjach dla bierzmowanych;
 • pozytywna ocena z egzaminu parafialnego;
 • okazanie świadectwa chrztu, jeśli miało ono miejsce poza parafią bierzmowania.

Wymagania dla świadków bierzmowania:

 • ukończone 16 lat życia;
 • przyjęty sakrament bierzmowania;
 • życie zgodne z chrześcijańską wiarą;
 • powinni nimi być rodzice chrzestni.

Czym jest sakrament bierzmowania?

W Starym Testamencie Prorocy zapowiadali, że Duch Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu i na całym ludzie mesjańskim. Całe swoje życie i całe swoje posłanie Jezus urzeczywistniał w pełnej jedności z Duchem Świętym.

**************

Apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy i zaczęli głosić „wielkie dzieła Boże” (Dz 2,11). Przez obrzęd wkładania rąk przekazywali dar Ducha Świętego nowo ochrzczonym. W ciągu wieków Kościół dalej żył i żyje Duchem Świętym i przekazuje Go swym dzieciom.

*************

Bierzmowanie – confirmatio – utwierdza chrzest i umacnia łaskę chrzcielną. Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie Krzyżmem świętym, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i przez słowa sakramentalne, właściwe temu obrzędowi. Namaszczane jest czoło ochrzczonego i towarzyszą temu słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

***************

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię – charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej.

Bierzmowanie dorosłych w diecezji rzeszowskiej:

Bierzmowanie dorosłych odbywa się w kościele Farnym w Rzeszowie, w drugi piątek każdego miesiąca na Mszy świętej o godzinie:

 • 19:00 (maj-wrzesień)
 • 18:00 (październik – kwiecień).

Przygotowanie do Bierzmowania osób dorosłych przeprowadza się w swojej parafii. Osoby zainteresowane winny odpowiednio wcześniej zgłosić się do swojego duszpasterza w kancelarii parafialnej.

Uwagi:

 1. Kandydaci wraz ze świadkami, zaopatrzeni w ‘świadectwo’, że zostali przygotowani do przyjęcia tego Sakramentu oraz w ‘Kartę do Bierzmowania’, zgłaszają się w zakrystii w Farze Rzeszowskiej na pół godziny przed rozpoczęciem Mszy świętej.
 2. ‘Kartę do Bierzmowania’ wydaje sam ksiądz przygotowujący daną osobę do przyjęcia tego sakramentu. Na karcie winna być pieczęć parafialna.
 3. KANDYDACI WRAZ ZE ŚWIADKAMI POWINNI SIĘ WYSPOWIADAĆ, ZANIM PRZYJADĄ NA MIEJSCE UDZIELANIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.
 4. Sakramentu Bierzmowania udziela się w czasie Mszy świętej, podczas której bierzmowani i świadkowie przystępują do Komunii świętej.
 5. Do udziału w Bierzmowaniu zapraszamy także rodzinę bierzmowanego.
 6. Po Bierzmowaniu Parafia Farna w Rzeszowie dokonuje zapisu w Księdze Bierzmowanych i przekazuje zaświadczenie bierzmowanemu, który ma obowiązek dostarczyć do parafii, która je wystawiła. Na tych parafiach spoczywa obowiązek przesłania wiadomości do parafii Chrztu osób bierzmowanych.

UDOSTĘPNIJ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DIECEZJALNE RADIO VIA

 

ZNAJDŹ MSZĘ ŚW.

 

DIECEZJALNE RADIO VIA

 

ZNAJDŹ MSZĘ ŚW.

 
cropped-obraz-mbnp-1.jpg

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską…

VIDEO

 

VIDEO

 

AUDIO

 

AUDIO

 

TWITTER

 

FACEBOOK

 

WIADOMOŚCI

WIADOMOŚCI

RADIO WATYKAŃSKIE

KATOLICKA AGENCJA INFORMACYJNA

DIECEZJA RZESZOWSKA

RADIO WATYKAŃSKIE

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

YOUTUBE

KSM GORLICE GLINIK

FACEBOOK

@diecezjarzeszowska